Katarzyna Zając
Trener Edukacji Somatycznej w metodzie edukacji poprzez ruch CFR Harriet Goslins opartej o nauki M.Feldenkraisa, terapeutka pracy z ciałem, praktyk terapii czaszkowo-krzyżowej.
Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1992-2006 związana z Instytutem Esalen w USA, gdzie pracowała w dziale programowym i kształciła się w różnych dyscyplinach somatycznych.
 
Obecnie mieszka w Polsce i zajmuje się popularyzacją edukacji somatycznej. Założyła Legnicki Ośrodek Edukacji Somatycznej. Katarzyna prowadzi zajęcia i warsztaty grupowe oraz pracuje indywidualnie z osobami nastawionymi na rozwój i poznanie siebie. Do legnickiego Ośrodka zaprasza nauczycieli reprezentujących różne dyscypliny somatyczne.
 
Praca Grupowa z Katarzyną Zając:
“naszym jedynym ograniczeniem jest przekonanie o ograniczeniu”
- M.Feldenkrais